تمـاس : +۹۸ (۵۱) ۴۳۲۶۷۳۳۰
پست الکترونیکی : info@sharghsanat.com
مــاشین ســازی شرق صنعت نیشابور

محصــولات مــــا  /  ماشین آلات پرکن لیوانی نیمه اسپتیک

تصـــاویر محصــول

ماشین آلات پرکن لیوانی نیمه اسپتیک

مشخصــات محصــول

نام محصول قیمت واحد
ماشین آلات پرکن لیوانی نیمه اسپتیک ۰ ریال عدد

برای اولین بار در ایران  شرکت شرق صنعت با دستیابی به تکنولوژی ماشین آلات نیمه اسپتیک موفق به ساخت ماشین پرکن لیوانی با قابلیت تولید محصولات لبنی با ماندگاری طولانی تر شده است.

  وجه تمایز این ماشینها در اتمسفر اصلاح شده و همچنین  ضدعفونی لیوان و فویل است که این موارد در کاهش آلودگی های ثانویه بسیار موثر است و باعث افزایش ماندگاری محصول بدون استفاده از مواد نگهدارنده می گردد.

استریل لیوان با استفاده از آب اکسیژنه و هوای استریل داغ: 

در این مرحله آماده سازی هوای استریل و آب اکسیژنه و کلیه تجهیزات لازم  در یک ماژول نزدیک ماشین قرار داده شده است . لیوانها در معرض هوای استریل ترکیب شده با آب اکسیژنه  قرار داده می شوند  و در پایان با هوای استریل داغ خشک می گردند . در اینصورت بصورت ویژه باکتریها و قارچها از بین می روند یا غیر فعال می شوند.

کابین هوای تمیز:

هوای تمیز تزریق شده داخل کابین در دو مرحله از پیش فیلترG7 و فیلتر هپای H13 عبور می نماید و پس از آن توسط یک سوپر هیتر تا 80 درجه گرم و ضذ عفونی می شود بنابراین می تواند هوای سالن را بعد از گذراندن از این فیلترها به داخل کابین محدود شده ماشین تزریق کرده و اتمسفر بسته بندی را اصلاح نماید.

استریل فویل آلومینیوم بوسیله آب اکسیژنه و هوای داغ استریل :

آماده سازی هوای استریل و آب اکسیژنه و تجهیزات لازم در ماژولی نزدیک ماشین قرارداده شده است .

 

مــاشین ســازی شرق صنعت نیشابور
سایر انتخاب ها
عضویت در خبر نـامه

ما هرز نامه ای ارسال نمیکنیم

+98 (51) 43267330
© Copyright 2014 Greeneh Dairy Co. All right reserved.