تمـاس : +۹۸ (۵۱) ۴۳۲۶۷۳۳۰
پست الکترونیکی : info@sharghsanat.com
مــاشین ســازی شرق صنعت نیشابور

ارتبــاط بــا مــا

ارتبــاط بــا مــا

کد امنیتی

مشخصـات ارتبــاطی

 • نیشابور - نیشابور شهرک صنعتی خیام - نبش خیابان بهره وری 10
 • info@sharghsanat.com
 • روابط عمومی : +98 (51) 43267330
  مدیریت : +98 (51) 43267330
  فروش و بازرگانی : +98 (51) 43267330
  خدمات پس از فروش : +98 (51) 43267330
 • ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه : 7 - 17
  ساعت کاری پنج شنبه : 7 - 14
مــاشین ســازی شرق صنعت نیشابور
سایر انتخاب ها
عضویت در خبر نـامه

ما هرز نامه ای ارسال نمیکنیم

+98 (51) 43267330
© Copyright 2014 Greeneh Dairy Co. All right reserved.