تمـاس : +۹۸ (۵۱) ۴۳۲۶۷۳۳۰
پست الکترونیکی : info@sharghsanat.com
مــاشین ســازی شرق صنعت نیشابور

معرفـــی مدیـران

آقای علی اکبر انصاری پور

ریاست هیئت مدیره

تحصیلات : کارشناسی مدیریت
پست الکترونیکی : ansaripour@sharghsanat.com

درخواست همکاری با ما

مـــا به توانمندی شمــا احتیــاج داریـــم !

ما به تجریه و توانمدی های شما احتیاج دارم ، اگر مایل به همکاری با ما هستید بر روی لینک مقابل کلیک کنید .

مــاشین ســازی شرق صنعت نیشابور
سایر انتخاب ها
عضویت در خبر نـامه

ما هرز نامه ای ارسال نمیکنیم

+98 (51) 43267330
© Copyright 2014 Greeneh Dairy Co. All right reserved.